REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SERWIS – JAPOŃSKICH

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SERWIS – JAPOŃSKICH

 1. Organizatorem Programu jest Serwis SJ Ł. Konewecki, D. Łukasiewicz s.c. z siedzibą w Warszawie 03-107, ul. Stasinek 2, zwany dalej Serwis – Japońskich.
 2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje od 23 kwietnia 2018 r.
 3. Uczestnikiem Programu może zostać klient indywidualny, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub firma, z wyłączeniem osób i firm, które mają podpisane indywidualne umowy serwisowe lub inne umowy rabatowe z firmą Serwis – Japońskich.
 4. Warunkiem korzystania z Programu jest okresowe wykonywanie (według zaleceń producenta) wymiany oleju, filtra oleju, filtra powietrza i filtra kabinowego/ klimatyzacji w Serwis – Japońskich zwanymi dalej „przegląd okresowy”.
 5. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
 6. Uczestnik Programu otrzymuje zniżkę na usługi serwisowe zgodnie z informacją podaną w pkt. 8.
 7. Rabaty na usługi serwisowe przyznawane są przy corocznym „przeglądzie okresowym”.
 8. W ramach niniejszego programu lojalnościowego przyznajemy rabaty według poniższej tabeli:
  Części Usługi Samochód zastępczy
  1 rok 5 5 10
  2 rok 10 8 15
  3 rok 12 10 20
  Kolejne 15 12 25
 1. Uzyskiwanie wyższego rabatu odbywa się automatycznie po kolejnym wykonaniu „przeglądu okresowego” w następujących po sobie latach.
 2. Do Programu nie wliczają się naprawy powypadkowe pojazdów.
 3. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z zamianą punktów na nagrody obciążać będą Uczestnika Programu.
 4. Wszelkie zastrzeżenia co do przyznanych w Programie rabatów, Uczestnik Programu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku za naprawę.
 5. Na prośbę Uczestnika Programu Serwis – Japońskich udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnik Programu może zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem e-maila: kontakt@serwis-japonskich.pl
 6. Serwis – Japońskich zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Serwis – Japońskich zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie.
 7. Osoby biorące udział w Programie wyrażają zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych. Przysługuje im prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>